Từ 8/2/2021 sẽ áp dụng quy định mới về thu hồi sổ đỏ cấp sai

Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có hướng dẫn việc thu hồi sổ đỏ đã cấp sai và thay đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

thu hoi so do cap sai 2de7
Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính hướng dẫn việc thu hồi sổ đỏ đã cấp sai, áp dụng từ ngày 08/02/2021. Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại điểm d, Khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai như sau:

Trường hợp TAND có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp thì việc thu hồi được thực hiện theo quyết định, bản án đó.

Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét. Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp. Nếu sổ đỏ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105, Luật Đất đai và Điều 37, Nghị định này phát hiện sổ đỏ đã cấp sai quy định thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, xem xét và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021.

An Thanh

>> 4 trường hợp được xin cấp đổi sổ đỏ năm 2020

>> 3 trường hợp đất vi phạm vẫn được xem xét cấp sổ đỏ

>> Chưa hiểu những ký hiệu này trên sổ đỏ, đừng vội ôm tiền đi mua đất!

>> Bí kíp nhận biết sổ đỏ giả

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/12/24/tu-8-2-2021-se-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-thu-hoi-so-do-cap-sai

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *