4 trường hợp nhà ở riêng lẻ phải xin giấy phép xây dựng từ năm 2021

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định có 4 trường hợp nhà ở riêng lẻ phải xin giấy phép xây dựng.

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, hàng loạt trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, cụ thể như sau:

1. Công trình bí mật nhà nước và công trình xây dựng khẩn cấp.

2. Công trình xây dựng tạm (theo điều 131, Luật Xây dựng).

3. Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

4. Công trình xây dựng trên địa bàn 2 tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

giay phep xay dung 67e9
Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có nhiều trường hợp nhà ở riêng lẻ phải xin giấy phép xây dựng. Ảnh minh họa

5. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6. Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của luật này.

7. Công trình cải tạo, sửa chữa bên trong công trình hoặc công trình cải tạo, sửa chữa mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những nội dung cải tạo, sửa chữa không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn phòng, chống cháy, nổ.

8. Công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa.

9. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

Như vậy, theo luật mới sẽ có 4 trường hợp nhà ở riêng lẻ phải xin giấy phép xây dựng:

1. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô trên 7 tầng.

2. Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

3. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Nhà ở riêng lẻ tại đô thị, ngoại trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

An Thanh

>> 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo luật mới

>> Thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thể chỉ còn 15 ngày

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/12/07/4-truong-hop-nha-o-rieng-le-phai-xin-giay-phep-xay-dung-tu-nam-2021

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *