Thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định mới

Kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất chậm nhất 30 ngày phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2020 về hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo nghị định mới này, thời hạn nộp tiền sử dụng đất có nhiều điểm mới.

Cụ thể, Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 126/2020 quy định, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn như sau:

  • Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

  • Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

  • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

tien su dung dat 1ac7
Quy định mới về thời hạn nộp tiền sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.
Ảnh minh họa

Được biết, theo quy định cũ tại Khoản 4, Điều 14, Nghị định 45/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn sau:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

  • Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Dễ dàng nhận thấy, Nghị định số 126/2020 đã bổ sung thêm trường hợp cá nhân, hộ gia đình phải nộp 100% tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày ban hành thông báo.

Nghị định số 126/2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

An Thanh

>> Quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

>> Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không khi còn nợ tiền sử dụng đất?

>> Quy định về tiền sử dụng đất đối với đất ở 3 đời không có giấy tờ

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/12/01/thoi-han-nop-tien-su-dung-dat-theo-quy-dinh-moi

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *