Từ 8/2/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp sổ đỏ

Theo Nghị định 148 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, kể từ ngày 8/2/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

so do 5b58
Từ ngày 8/2/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp sổ đỏ.
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Nghị định này được ban hành ngày 18/12/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 8/2/2021.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ được Chính phủ bổ sung, sửa đổi tại Khoản 19, Điều 1 của Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là:

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Điều 60, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai);

Đối với những nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của cơ sở, tổ chức tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

Hai đơn vị nêu trên sẽ thực hiện các thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ.

UBND cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nếu cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

An Thanh

>> 4 trường hợp được xin cấp đổi sổ đỏ năm 2020

>> 3 trường hợp đất vi phạm vẫn được xem xét cấp sổ đỏ

>> 3 cách ghi tên trên sổ đỏ khi vợ chồng cùng mua nhà đất

>> Chưa hiểu những ký hiệu này trên sổ đỏ, đừng vội ôm tiền đi mua đất!

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/12/22/tu-8-2-2021-chi-nhanh-van-phong-dang-ky-dat-dai-duoc-quyen-cap-so-do

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *