Author Archives: blogcuoi.edu.vn

Yếu tố gây hại sức khỏe, khiến bạn già nhanh hơn cả hút thuốc

avatar1664412899737 1664412899975961759222

Một nghiên cứu cho thấy cảm giác cô đơn và không hạnh phúc có hại cho sức khỏe của bạn hơn hút thuốc. Các nhà chuyên môn phát hiện những cảm xúc tiêu cực làm tăng tốc độ đồng hồ sinh học của con người. Cảm giác cô đơn, tuyệt vọng có thể khiến một […]