‘Tập tại giường vẫn giảm eo’ chỉ là bài tập ăn xổi trên mạng

avatar1665743698173 16657436984011361560322

Tin theo các bài “giảm mỡ bụng cấp tốc” trên mạng, Phương Anh kiên trì tập theo tận 4 tháng nhưng cuối cùng lại không có được kết quả gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *