Tag Archives: trầm cảm sau sinh

Mẹ sắp sinh cần chuẩn bị thứ này để không rơi vào trầm cảm sau sinh

Mẹ sắp sinh cần chuẩn bị thứ này để không rơi vào trầm cảm sau sinh Trầm cảm sau sinh khởi phát bất cứ khi nào từ sau sinh đến 1 năm sau đó. Hơn 122 nghiên cứu trên thế giới cho thấy trẻ sơ sinh quấy khóc đêm có mối liên hệ chặt chẽ […]