Trẻ mắc virus Adeno: Những đường lây bệnh cần lưu ý

Trẻ mắc : Những đường lây bệnh cần lưu ý

Số lượng ca mắc virus Adeno phải nhập viện tăng cao khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Dưới đây là khuyến cáo các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh cho trẻ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *