Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án nhà ở

Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó có quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án để bán, cho thuê.

chuyen nhuong quyen su dung dat du an e16a
Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Ảnh minh họa

Nghị định 148/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021. Theo đó, tại Khoản 17, Điều 1 của Nghị định có bổ sung quy định tại Điều 41, Nghị định số 43/2014NĐ-CP về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Cụ thể, điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền bao gồm:

Thứ nhất, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm điện, nước, thu gom rác thải, thoát nước.

Thứ hai, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí và lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có).

Thứ ba, dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2, Điều này.

Thứ tư, dự án đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, xây dựng, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Như vậy, điểm mới của điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP là chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan tới đất đai dự án gồm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai. Cùng với đó, phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, xây dựng, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Lam Giang

>> Phân biệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chuyển đổi quyền sử dụng đất

>> Không công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ bị phạt nặng

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2021/01/05/quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-trong-du-an-nha-o

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *